FANDOM


9/2004 - 2011

CVTV2 (VTV5 TNB) logo

2013 - 31/12/2015

VTVCT2 2015 logo

(VN) Tư ngày 1/1/2016, lúc 0h, theo quy hoạch báo chí nhà nước, các kênh TTKV của VTV (VTV Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Cần Thơ) sẽ ngưng phát sóng. Các kênh VTV Phú Yên, Đà Nẵng, Huế sẽ sát nhập thành VTV8, VTV Cần Thơ (kênh 1) sẽ sát nhập vào VTV9 (Trung tâm THVN tại HCM), kênh 2 trở thành kênh VTV5 Tây Nam Bộ, phát trên Analog tại khu vực Tây Nam Bộ và VTVCab HD (cả nước, với tên gọi: VTV5 - KHMER). Logo kênh VTV5 Tây Nam Bộ là logo VTV5 HD.