FANDOM


CTV (CVTV)

199x - 2004

CTV (VTV CT) logo old

CVTV1

2004 - 2011

CVTV1 logo

VTV Cần Thơ

2011 - 2013

VTVCT(kênh 1)
VTV CT 1 Logo 2011-2013

2013 - 31/12/2015

Logo VTVCT1 2015

See also

Cần thơ tv

LOGO CT1 1991
LOGO CT1 1991-2
CTV (VTV CT) logo old

1991 - 2004

Cần Thơ tv logo 2005

Nhắc nhở: Bạn đã không ghi lại tóm lược sửa đổi. Nếu bạn nhấn Lưu trang một lần nữa, sửa đổi của bạn sẽ được lưu mà không có tóm lược.