FANDOM


1980-1990

Unitel Canal 27 UHF (Logo)

1990-199?

Unitel (Logo Ochentas)

199?-2012

Unitel TV 27 UHF