FANDOM


1980-1998

Metro logo 1980

1987-1998

1998-2008

Metro logo 1998-2008

Logo was modified to have the Metro name in the Nexus typeface.

2008-2013

Tyne Wear Metro logo

2013-present

Tyne and Wear Metro 2013