FANDOM


Tomiyama

1924–1967

Fjfhndjhnfdgk

Tomy

1967–1981

Tomy logo2

1981–2000

Tomy old

2000–present

Tomy