FANDOM


1976-1980

Gong
250px-The Gong Show logo


1988-1989

Gong Show 1989


1999-2000 ("Extreme Gong")

Gong logo
Extreme Gong

2001 (Pilot)

The Gong Show 2001

2008

Gong-show-logo
Image075