FANDOM


1995-1998

Starsportscap

1998-2001

STAR-SPORTS-LOGO-1998
STAR Sports

STAR Sports logo (1998-2001)

2001-2009

Star Sports 05
STAR Sports logo (2001-2009)

2009-2013

Star Sports

2013-2017

STAR Sports Logo New

2017-present

Star Spots 2017