FANDOM


2004–2018

Sega Sammy Holdings Logo

2018–Present

Sega Sammy logo