FANDOM


1995-1998

Sapo logo flat

1998-2002

Logosapo

2002-2005

Sapo 141201

2005-2009

SAPO-Logo-01-600x300

This logo still was used on the website until 2014.

2009-2014

Logo sapo

2014-present

Sapo

On 1 October 2014, Sapo got a new logo and a new website design.