FANDOM


1947–1951

120px-President of the Philippines Seal 1947-1951.svg

1951–1969

120px-President of the Philippines Seal 1951-late 1960s.svg

1969-1981

Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas.svg

1981–1986

Sagisag ng Pangulo ng Pilipinas FM Alt

1986–2004

Philippine President Logo 1986

2004–present

Seal2