FANDOM


NRJ TV (pre-launch prototype)

2004-2005

NRJ TV

NRJ 12

2005-2007

NRJ12 logo old

2007-2015

NRJ12 logo 2009

2015-present

NRJ 12 logo 2015