FANDOM


2002–2003

Kay tagal kang hinitay titlecard
Kay tagal kang hinintay (teleserye)

The series logo aired from July 8, 2002 to November 14, 2003.