FANDOM


2004–200?

Keyu2006

200?–2010

Keyu2008

2010–2012

KEYU Telemundo

2012–present

Telemundo Amarillo logo