Wikia

Logopedia

EinsPlus

56,340pages on
this wiki
Talk0

EinsPlus (first era)

198?-1989, 199?-1997

Eins

EinsMuxx

1997-2005

EinsMuxx

EinsPlus (second era)

2005-2013

EinsPlus

EinsMuxx was renamed EinsPlus in 2005.

2013-present

EinsPlus Logo 2013


Around Wikia's network

Random Wiki