FANDOM


1964–1977

Duracell 1960s


1977–1985

Duracell 1981

1985–1988

Duracell

1988–1999

Duracell 1990s

1999–2013

Duracell logo

2013–present

Duracell 2013