FANDOM


1951-1957

Daihatsu old-logo

1957-1977

Daihatsu logo 59

1977-1997

Daihatsu-logo-1

1997-present

Daihatsu

This logo saw the launch of the first generation Daihatsu Terios.

External links