FANDOM


Alliansen (The Alliance) is a Swedish political coalition between Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet and Kristdemokraterna.

Allians för Sverige

2006-2010

Allians för Sverige

Alliansen

2010-present

Alliansen vertical

[1]